Links

Københavns kommune

Brønshøj skole

Menighedernes Daginstitutioner

Københavns Forældre Organisation

SSP København

- Et samarbejde der forebygger kriminalitet blandt børn og unge

Ungerådgivningen

- Er et åbent og anonymt tilbud, som yder råd og vejledning til unge mellem 12 og 18 år og forældre.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

- Rådgivning, visitation m. m. i forhold til børn og unge med udviklingsmæssige, faglige, sociale og personlige vanskeligheder.

Servicebutikken Vanløse

- ServiceButikken er Københavns Kommunes gratis tilbud til børnefamilier og andre der har brug for rådgivning om personlige, familiemæssige eller sociale problemer og vejledning til at finde rundt i det offentlige system

Girl talk

- Denne side er et frirum til dig, der er pige mellem 12-24 år, og har brug for én at tale med.

Børnetelefonen

- Det er voksne rådgivere, der passer BørneTelefonen i deres fritid. De har alle sammen et godt kendskab til børn og deres problemer.

Sexlinien for unge

- Anonym rådgivning om seksuelle spørgsmål og problemer, prævention, sexsygdomme,graviditet, forelske, seksuelle overgreb, den første gang og meget andet

Døgnkontakten

- Københavns kommunes rådgivning og krisecenter for børn og unge

Børnerådets børneinfo

- Børnerådest hjemmeside for børn og unge, hvor man bl.a. kan læse om børns rettigheder, mobning alkohol, vold og skilmisse og meget andet

AlbaHus

- Spørgsmål og svar om seksuelle overgreb, som andre unge stiller

Livslinien

Indtast brugernavn og adgangskode, for at logge ind på intranetfunktionerne.

Åbningstider

Fritidshjemmet

Mandag - fredag
06.45 - 08.00
11.30 - 17.00

 

På skolefridage og ferier:
mandag - fredag
06.46 - 17.00

 

"Hjørnet"

Mandag - Fredag:
10.00 - 17.00

Vi holder i gennemsnit aftenklub to gange om ugen fra kl. 17.00 - 19.45. For nærmere informationer se under punktet generelt info og aftenklub.

På skolefridage og ferier:
Mandag - Fredag:
9 - 17.00

Billedpolitik

Billedpolitik

Læs mere »